HET PROJECT DE PREMIÈRE

Op 26 dec 1637 zou de première van de voorstelling Gysbrecht van Aemstel, d’ondergang van syn stadt, en syn ballingschap plaatsvinden, en wel als openingsstuk van de eerste echte schouwburg van Amsterdam. Vondel heeft zijn uiterste best gedaan een legendarisch stuk te schrijven over de heer Gijsbreght van Aemstel, een tragische held die zijn stad Amsterdam wil redden van de ondergang. Maar de première gaat niet door. Een groep calvinistische predikanten vindt het stuk gevaarlijk: het is te katholiek. De predikanten doen hun beklag bij een van de burgemeesters en de première wordt uitgesteld. Uiteindelijk mag het stuk wel gespeeld worden, hetzij pas in het nieuwe jaar.

Hoe vertaal je de controverse die de Gijsbrecht toen opriep naar nu? In het kunstproject De Première onderzoeken leerlingen door het doen van artistiek onderzoek de tekst van Vondel. Ze werken toe naar verschillende interactieve performances die uiteindelijk een plek krijgen in de professionele voorstelling Gijsbrecht. Nadat de leerlingen een dag hard gewerkt hebben is het publiek welkom op De Première. Als hij doorgaat tenminste…

Uitgangspunt van De Première is Vondels toneelstuk Gysbrecht van Aemstel, d’ondergang van syn stadt, en syn ballingschap. Het project bestaat uit twee fasen. Aan het project kunnen 30 – 150 leerlingen deelnemen.

Kick-off en werken in de lessen Nederlands en ckv

Infographic De PremièreZes weken vooraf aan De Première start het project. Docenten van Hoosh komen op school en verzorgen de kick-off: leerlingen krijgen informatie over het project en kiezen met welk onderzoek ze aan de slag gaan (groepjes van 3 tot 5 leerlingen). Vervolgens werken ze gedurende zes weken in de lessen Nederlands en ckv aan het project; ze lezen de Gysbreght, leren over de achtergronden van de Gysbreght en ze werken aan het artistieke onderzoek. De onderwerpen van de onderzoeken variëren sterk: van het maken van een #MeToo film over de wandaden van Floris V tot het ontwerpen van een woordenwinkel rondom de taal van Vondel, van het organiseren van een protest vanwege de opvoering van de Gijsbrecht tot het leiden van een debat tussen over of Gijsbrecht nou wel of geen held is. De gemene deler van alle onderzoeken is dat de leerlingen de tijd en tekst onderzoeken en de uitkomst van het onderzoek vertalen naar een korte performance (of kunstwerk) voor publiek. Hun werk is zo van opzet dat het vervlochten kan worden met de professionele voorstelling Gijsbrecht.

Leerlingen kunnen zelf kiezen welk onderzoek ze doen en kunnen ook zelf een grote inbreng leveren, zowel in idee, inhoud, kunstdiscipline als vormgeving. In deze zes weken zetten de leerlingen hun werk in de ‘grondverf’.

Bij interesse kunt u twee voorbeelden van deze onderzoeken op de site bekijken. U kunt mailen met ninet@hoosheducatie.nl voor het wachtwoord.

De Première

Na zes weken komen de docenten en de acteurs van Hoosh op school om met de leerlingen aan het werk te gaan. Ze helpen hen om het resultaat van het onderzoek verder vorm te geven zodat het een plek kan krijgen in de voorstelling Gijsbrecht. Het resultaat kan een performance zijn, een kunstwerk, een interactieve show et cetera. Na deze laatste voorbereidingen komt het publiek naar De Première kijken. Uiteraard is het maar de vraag of deze première doorgaat, want misschien is deze Gijsbrecht net zo controversieel als die uit 1637. De Première duurt ca. 90 minuten.

Vanaf januari 2020 kan het project op scholen worden uitgevoerd. Boeken is nu mogelijk. Contact via ninet@hoosheducatie.nl

De Première in tijden van lockdown

Aangezien het educatieve materiaal waar de leerlingen mee aan de slag gaan online staat, kan Hoosh het project ook tijdens een lockdown aanbieden. Het educatieve deel van het project blijft zelfs nagenoeg gelijk van opzet. Drie dingen gaan anders:

 1. De kick-off vindt online plaats;
 2. In de laatste fase van de voorbereidingen van de leerlingen komen er helaas geen docenten van Hoosh naar de school om het werk dat de leerlingen gemaakt hebben verder te verfijnen, maar moeten de leerlingen dat op eigen kracht doen.
 3. De theatervoorstelling Gijsbrecht, die onderdeel is van het project, kan nu niet gespeeld worden. Als de lockdown voorbij is en er weer theater gespeeld kan worden op de scholen kunt u de voorstelling alsnog boeken. Klik hier voor informatie en prijzen.

Het lockdown-project van De Première bevat:

 • Online kick-off van 30 minuten voor de leerlingen door een docent van Hoosh;
 • Inloggegevens van het online lesmateriaal voor onbeperkt aantal leerlingen;
 • Papieren instructie voor de docenten over de werkwijze;
 • Mogelijkheid tot 30 minuten online instructie aan de docenten via Zoom;
 • Mogelijkheid voor docenten tot vragen via de mail.

De kosten voor dit educatieve materiaal en de services bedragen €300.

De Première in tijden van corona

Wij houden hoop dat de middelbare scholen weer (gedeeltelijk) kunnen opstarten en dat vaksecties voorzichtig plannen durven maken voor komende maanden en volgend schooljaar. Hoosh heeft in het afgelopen jaar niet stilgezeten en we hebben ons prachtige nieuwe project De Première rondom de Gijsbrecht aangepast, zo dat de deelnemende leerlingen, docenten en acteurs veilig kunnen samenwerken. Wat betekent dat in de praktijk?

Hoe maken we de voorstelling Gijsbrecht ‘coronaproof’?

 • Het is mogelijk de voorstelling in plaats van voor één grote groep voor twee kleinere groepen te spelen.
 • De onderzoeken waar de leerlingen zelfstandig aan werken (en die resulteren in een performance) zijn zo opgezet dat leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden.
 • Het is niet meer mogelijk de performances van de leerlingen in de voorstelling te verwerken, wel presenteren ze op een andere manier hun werk aan elkaar waardoor de anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden.

Hoe kunnen we het project De Première op school uitvoeren?

 • Kick-off: Het is mogelijk om per groep van 30 leerlingen online een kick-off van 30 minuten te verzorgen. Op deze manier kunnen we hen echt goed begeleiden en kunnen we vragen beantwoorden. Een andere mogelijkheid is dat we gewoon naar school komen en de presentatie geven in de klas. De leerlingen kiezen tijdens de kick-off met welk onderzoek ze aan de slag gaan.
 • De leerlingen werken in de lessen literatuur, Nederlands, ckv en eventueel thuis (8-10 lessen) aan hun onderzoeken. De onderzoeken zijn zo opgezet dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
 • Hoosh komt naar school met docenten die elk een groep (maximum van 15 leerlingen per groep) onder hun hoede nemen en de leerlingen begeleiden bij het maken van performances. Deze tonen de groepen aan elkaar.
 • De leerlingen zien gezamenlijk de voorstelling Gijsbrecht.

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen en mogelijkheden van de school en maken we ieder project op maat. Als u geïnteresseerd bent in het project De Première maar niet weet hoe u dit moet aanpakken in tijden van Corona, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.

Prijs

De prijs van De Première is afhankelijk van het aantal leerlingen, aantal voorstellingen en het aantal docenten van Hoosh. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor uw school.

Contact via ninet@hoosheducatie.nl

Hoosh Educatie is acceptant van de CJP cultuurkaart.Bij het boeken van het project gelden de volgende Algemene bepalingen.