DE BRON

De uitgave Gijsbrecht van Amstel – een treurspel – door T&T Klassieken is een op middelbare scholieren gerichte uitgave van het zeventiende-eeuwse treurspel Gysbreght van Aemstel, d’ondergang van syn stadt, en syn ballingschap van Joost van den Vondel.

Op de linker bladzijde staat de tekst uit 1637 in versvorm afgedrukt. Op de rechterpagina staat een hertaling in hedendaags Nederlands. De lezer wordt op weg geholpen met een aantal verklarende noten en een korte informatieve inleiding.

Bij de onderzoeken hebben wij er voor gekozen om deze uitgave als primaire bron te gebruiken en zal via een link worden verwezen naar het deel van de tekst dat jullie gaan gebruiken bij het onderzoek. Hier vinden jullie de complete uitgave in delen gesplitst.

0. Inleiding

In de inleiding vind je onder andere een korte samenvatting, een lijst van personages en een schematische voorstelling van belangrijke plekken in Amsterdam die voorkomen in het stuk.

1. Eerste bedrijf

In het eerste bedrijf vinden jullie de verzen 0 – 450. Het bedrijf start met de monoloog van Gijsbrecht en eindigt met de Rei van Amsterdamse Maagden.

2. Tweede bedrijf

In het tweede bedrijf vinden jullie de verzen 450-745 met daarin de monoloog van Willem van Egmond en op het einde de Rei van edelen.

3. Derde Bedrijf

In het derde bedrijf vinden jullie de verzen 745-950 met daarin de monoloog van Badeloch over haar droom en op het einde de Rei van Clarissen.

4. Vierde bedrijf

In het vierde bedrijf vinden jullie de verzen 950 – 1288 op het einde de Rei van burchtbewoners (de beroemde monoloog over de liefde).

5A. Vijfde bedrijf

In het eerste deel van het vijfde bedrijf (door ons gesplitst) vinden jullie de verzen 1288 – 1595 met daarin de monoloog van Arend als hij sterft.

5B. Vijfde bedrijf

In het tweede deel van het vijfde bedrijf (door ons gesplitst) vinden jullie de verzen 1595 – 1897.