VOOR IEDEREEN VOORAF

In dit onderdeel van De première van Gijsbrecht leer je over de context waarbinnen Vondel het toneelstuk schreef. Je bekijkt een paar bronnen en maakt daar opdrachten bij.

Duur: 1 lesuur

Inleveren: document met opdrachten

Vervolg: start met onderzoek

Filmpjes

De Alphaman heeft een animatiefilmpje gemaakt van de Gijsbrecht dat nog geen twee minuten duurt. Bekijk het filmpje.

Alphaman presenteert Gijsbrecht.

Vraag:

  • De theatertekst terugbrengen tot anderhalve minuut betekent dat je verhaalelementen moet schrappen. Less is more beweren sommigen, maar je kunt je ook afvragen wel verhaalelement de Alphaman beter wel in het filmpje had kunnen verwerken. Noem er een die hij wat jou betreft wel had moeten gebruiken en beargumenteer waarom.

Bekijk het filmfragment waarin Daan Schuurmans (acteur) vertelt waarom je Gijsbrecht gezien moet hebben.

Vragen:

  • Waarom was de Gijsbrecht voor de Amsterdammers een belangrijk stuk volgens Daan Schuurmans?
  • In de Gijsbrecht zijn veel helden te vinden, onder andere Gijsbrecht, zijn vrouw Badeloch en ook de stad Amsterdam. Leg uit waarom Daan Schuurmans vindt dat zij helden zijn.

Bekijk het Vlogboek over toneel in de Renaissance.

Vraag:

  • In dit vlogboek wordt veel informatie gegeven. Het is algemene kennis die je (deels) nodig hebt om de onderzoeken te doen. Bespreek in je groepje welke informatie voor jullie relevant is.

Tekst

Lees de inleiding van het Bulkboek Gijsbrecht van Amstel.

Vragen:

  • Waarom kun je de opvoering van Gijsbrecht zien als een protest? Waartegen is het een protest in de 17e eeuw  en waartegen in de Tweede Wereldoorlog?
  • Als je naar het schilderij de Nachtwacht kijkt en als je je voorstelt dat dit de openingsscène is van de Gijsbrecht, wie is wie dan op het schilderij? Wat is er aan de hand? Misschien moet je ook de openingsscène lezen voor je de vraag kunt beantwoorden.
  • In de tekst staat dat sommige teksten nog door iedereen gekend worden. Om welke zinnen gaat het? Kende jij ze?