Alle leerlingen van leerjaar 4 op het Hyperion Lyceum in Amsterdam hebben in het kader van de vakken Nederlands en drama&rede de voorstelling Gijsbrecht gekeken. In een les voorafgaand hebben ze online gewerkt aan onze lesbrief waardoor ze voorbereid de voorstelling gaan zien.