HOOSH EN HET NIEUWE CKV

In schooljaar 2017-2018 is het nieuwe ckv van start gegaan! Kunst actief meemaken is het doel van het vak. Van leerlingen vraagt het nieuwe ckv betrokkenheid, inzet, kennis en een hoop vaardigheden. Een belangrijke verandering in het nieuwe ckv is de open en onderzoekende houding van de leerling.

In het project Oh my God! van Hoosh Educatie onderzoeken leerlingen zelf een middeleeuws verhaal vanuit de vraag wat de betekenis van die tekst nu – in deze tijd – nog is. Het onderzoek doen zij door het actief maken van kunst. Oh my God! sluit zeer goed aan bij domein C (verdiepen) van het nieuwe ckv. Graag lichten wij dit verder toe.

De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste drie (havo) of vier (vwo) kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de volgende dimensies beschouwen:

 • Feit en fictie;
 • Schoonheid en lelijkheid;
 • Autonoom en toegepast;
 • Ambachtelijk en industrieel;
 • Amusement en engagement;
 • Digitaal en analoog;
 • Individueel en coöperatief;
 • Traditie en innovatie;
 • Herkenning en vervreemding;
 • Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair;
 • Lokaal en globaal.

Het project Oh my God! is goed te beschouwen vanuit de dimensie Traditie en innovatie, Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair of vanuit Herkenning en vervreemding. Hoosh Educatie heeft lesmateriaal ontwikkeld vanuit deze dimensies.

Hoosh 16-03-2016-100231

Dit is Mariken

Domein C: verdiepen

In het project Oh my God! onderzoeken leerlingen een ander middeleeuws verhaal naar zijn zeggingskracht van nu. In een groep van maximaal 20 leerlingen maken de leerlingen een interdisciplinaire performance van de tekst vanuit de onderzoeksvraag: Hoe maak je een interactieve performance van 10 minuten op basis van een middeleeuwse tekst waarin aangetoond wordt wat de betekenis van die tekst nu nog is. De leerlingen krijgen in dit onderzoek steun van verschillende kunstdocenten. Een boekje met kunstopdrachten biedt de leerlingen ook de nodige structuur. Dit onderzoek sluit aan bij alle eindtermen die in domein C beschreven staan.

In het nieuwe ckv doorlopen leerlingen verschillende keren het cyclische proces van domein A, B, C en D. Het project Oh my God! laat dit de leerlingen eenmaal doorlopen. Het project beslaat ongeveer 12 klokuren.

NB: Het project sluit ook aan bij Nederlands, bij het subdomein 3 van domein E: Literatuur:

De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch perspectief.

IMG_5995

Workshop