HET PROJECT OH MY GOD!

Uitgangspunt van dit project zijn vijf middeleeuwse teksten: het toneelstuk Mariken van Nieumeghen, de legende Beatrijs, het ridderverhaal Karel ende Elegast, de fabel Van de vos Reynaerde en het avonturenverhaal Reis van Sint Brandaan. Het project Oh my God! bestaat uit twee onderdelen. Aan het project kunnen 30 – 150 leerlingen deelnemen.

Workshops

In het eerste onderdeel bereiden groepen van ongeveer 15-20 leerlingen in workshops op school allerlei optredens voor rondom de vijf historische teksten Mariken van NieumeghenBeatrijs, Karel ende Elegast, Reis van Sint Brandaan en Van de vos Reynaerde. Bij elke tekst hebben wij een aantal kunstopdrachten voorbereid die uitgevoerd worden door de leerlingen. Zij maken onder begeleiding van docenten op school en Hoosh Educatie korte performances en beeldend werk die allemaal te maken hebben met deze middeleeuwse teksten en met de middeleeuwen.

De opdrachten zijn heel verschillend: van het maken van een choreografie tot het schrijven van een monoloog, van het maken van glas-in-loodramen tot het verzinnen van quizvragen, van het maken van filmpjes tot een drumsolo. Leerlingen kunnen zelf kiezen waar ze aan meedoen en kunnen ook zelf een grote inbreng leveren, zowel in idee, inhoud, kunstdiscipline als vormgeving.

Festival

Het resultaat van de workshops tonen de leerlingen aan hun publiek (ouders, docenten medeleerlingen) in de vorm van een klein festival. Wat leuk is, is dat de meeste ouders de middeleeuwse stukken ook nog wel kennen uit hun eigen schooltijd. Het festival vindt plaats op school. De bezoekers lopen in routes en krijgen op verschillende plekken performances en werken van de leerlingen te zien. Deze routes behelzen elk één verhaal met de bijbehorende thematiek. Zo gaan ze bij Sint Brandaan mee op avontuur op zoek naar God, bij Karel ende Elegast bewijzen ze hun trouw aan de koning, bij Van den vos Reynaerde spreken ze recht over verraad, bij Mariken van Nieumeghen proeven ze aan vrijheid en in Beatrijs ervaren de toeschouwers hun eigen verlangen.