HET PROJECT ZONDE

Inhoudelijk

Onderzoek naar middeleeuwse letterkunde door artistiek onderzoek

Leerlingen uit klas 4 havo/vwo lezen in de lessen Nederlands middeleeuwse literatuur. Het project ZONDE van Hoosh sluit aan op dit lesonderdeel. In drie lesuren maken de leerlingen in kleine groepjes een theatrale performance van circa 10 minuten aan de hand van een onderzoeksopdracht. De onderzoeksopdracht is erop gericht het middeleeuwse verhaal naar het heden te trekken. De vraag kan bijvoorbeeld zijn: Hoe zouden de personages van Karel ende Elegast eruit zien als het een soap was die nu op tv te zien is? of Wat gebeurt er met de inhoud van het verhaal als je Karel ende Elegast speelt vanuit het perspectief van de vrouw in 2019? Door het maken van de presentatie ontdekken ze het antwoord op de vraag.

Het onderzoek dat de leerlingen doen is gefaseerd: het kiezen van een onderzoeksvraag, het verzamelen van data door het maken van de performance, antwoord geven op de vraag en kritisch reflecteren.

Lesplanning

Les 1: theatrale warming-up, uitleg opdracht, brainstormen

Les 2: performance maken

Les 3: performance uitvoeren en kritische reflectie

Na afloop van de performance beoordelen de docenten de leerlingen aan de hand van afgesproken criteria.

Praktisch


vakken: 
Het project sluit aan bij de vakken Nederlands, alle kunstvakken en CKV.

groepen:  We werken met groepen van maximaal 20 leerlingen. Elke groep wordt begeleid door een theaterdocent.

materialen: Op de projectdag neemt Hoosh materialen mee zoals: kostuums, props en eenvoudige vormgevingsmiddelen.

locatie: Hoosh Educatie werkt op de school.

tijden: Het project beslaat 3 klokuren. Het project vindt plaats op een dag.

aantal leerlingen: Het project kan maximaal met 120 leerlingen uitgevoerd worden. Meer leerlingen is mogelijk met een aangepast programma.

prijs: De prijs van het project is 750 euro + 175 euro per groep. Voor 120 leerlingen kost het project dan 1800 euro.

aantal docenten: Hoosh komt per 20 deelnemende leerlingen met een vakdocent.

Hoosh Educatie is acceptant van de cultuurkaart.

OP MAAT

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen van de school. Samen met de betrokken docenten bedenken we wat de mogelijkheden zijn van de school en maken we ieder project op maat. We durven buiten de paden van de normale lessen te treden maar doen dit altijd in overleg en met respect voor de dagelijkse gang van zaken. Als u geïnteresseerd bent in het project ZONDE of Oh my God! maar niet weet hoe u dit moet aanpakken, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.

IMG_7596

IMG_4258

IMG_7576