DE PREMIÈRE IN DE PRAKTIJK

Vooraf

Infographic De Première

Zes weken vooraf aan De Première start het project. Docenten van Hoosh komen op school en verzorgen de kick-off: leerlingen krijgen informatie over het project en kiezen met welk onderzoek ze aan de slag gaan (groepjes van 3 tot 5 leerlingen). Vervolgens werken ze gedurende zes weken in de lessen Nederlands en CKV aan het project; ze lezen de Gysbreght, leren over de achtergronden van de Gysbreght en ze werken aan het artistieke onderzoek.

De onderzoeksvragen, de onderzoeksopzet en de bijbehorende bronnen zijn door de docenten en de leerlingen te vinden op een afgesloten gedeelte van de website van Hoosh Educatie.

Coronaproof

De middelbare scholen starten gedeeltelijk weer op en de vaksecties kunnen voorzichtig plannen maken voor volgend schooljaar. Hoosh heeft in de afgelopen maanden niet stilgezeten en we hebben ons prachtige nieuwe project De Première rondom de Gijsbrecht aangepast, zo dat de deelnemende leerlingen, docenten en acteurs veilig kunnen samenwerken. Wat betekent dat in de praktijk?

Hoe maken we de voorstelling Gijsbrecht ‘coronaproof’?

  • Het is mogelijk de voorstelling in plaats van voor één grote groep voor twee kleinere groepen te spelen.
  • De onderzoeken waar de leerlingen zelfstandig aan werken (en die resulteren in een performance) zijn zo opgezet dat leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden.
  • Het is niet meer mogelijk de performances van de leerlingen in de voorstelling te verwerken, wel presenteren ze op een andere manier hun werk aan elkaar waardoor de anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden.

Hoe kunnen we het project De Première op school uitvoeren?

  • Kick-off: Het is mogelijk om per groep van 30 leerlingen online een kick-off van 30 minuten te verzorgen. Op deze manier kunnen we hen echt goed begeleiden en kunnen we vragen beantwoorden. Een andere mogelijkheid is dat we gewoon naar school komen en de presentatie geven in de klas. De leerlingen kiezen tijdens de kick-off met welk onderzoek ze aan de slag gaan.
  • De leerlingen werken in de lessen literatuur, Nederlands, ckv en eventueel thuis (8-10 lessen) aan hun onderzoeken. De onderzoeken zijn zo opgezet dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
  • Hoosh komt naar school met docenten die elk een groep (maximum van 15 leerlingen per groep) onder hun hoede nemen en de leerlingen begeleiden bij het maken van performances. Deze tonen de groepen aan elkaar.
  • De leerlingen zien gezamenlijk de voorstelling Gijsbrecht.

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen en mogelijkheden van de school en maken we ieder project op maat. Als u geïnteresseerd bent in het project De Première maar niet weet hoe u dit moet aanpakken in tijden van Corona, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.

Praktisch

vakken: Het project sluit aan bij de vakken Nederlands, literatuur en ckv.

locatie: Hoosh Educatie werkt op de school (en ook op verzoek online) Ook de De Première vindt plaats op school.

tijden: Het project (de voorbereidingen voor De Première en  De Première zelf) beslaat 9-12 klokuren. Tussen de voorbereiding en de projectdag wordt in 6 weken in de lessen Nederlands en ckv het onderzoek in ‘de grondverf’ gezet.

aantal leerlingen: Het project De Première kan op één dag met maximaal 90 leerlingen uitgevoerd worden. Meer leerlingen is mogelijk verspreid over twee dagen.

niveau: De Première is vooral geschikt voor leerlingen van 4/5 VWO

prijsindicatie: €30-€40 euro per leerling. De prijs is ook afhankelijk van het aantal docenten van Hoosh. Vooraf wordt een offerte gemaakt.

boekingen: Het project is nu te boeken maar kan vanaf oktober/november 2020 plaatsvinden

Hoosh Educatie is acceptant van de cultuurkaart.

OP MAAT

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen van de school. Samen met de betrokken docenten bedenken we wat de mogelijkheden zijn van de school en maken we ieder project op maat. We durven buiten de paden van de normale lessen te treden maar altijd in overleg en met respect voor de dagelijkse gang van zaken. Als u geïnteresseerd bent in het project De Première maar niet weet hoe u dit moet aanpakken in tijden van Corona, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.