DE PREMIÈRE IN DE PRAKTIJK

Vooraf

Infographic De Première

Zes weken vooraf aan De Première start het project. Docenten van Hoosh komen op school en verzorgen de kick-off: leerlingen krijgen informatie over het project en kiezen met welk onderzoek ze aan de slag gaan (groepjes van 3 tot 5 leerlingen). Vervolgens werken ze gedurende zes weken in de lessen Nederlands en CKV aan het project; ze lezen de Gysbreght,leren over de achtergronden van de Gysbreghten en ze werken aan het artistieke onderzoek.

De onderzoeksvragen, de onderzoeksopzet en de bijbehorende bronnen zijn door de docenten en de leerlingen te vinden op een afgesloten gedeelte van de website van Hoosh Educatie.

Praktisch

vakken: Het project sluit aan bij de vakken Nederlands en ckv.

locatie: Hoosh Educatie werkt op de school. Ook de De Première vindt daar plaats.

tijden: Het project (de voorbereidingen voor De Première en  De Première zelf) beslaat 9-12 klokuren. Tussen de voorbereiding en de projectdag wordt in 6 weken in de lessen Nederlands en ckv het onderzoek in ‘de grondverf’ gezet.

aantal leerlingen: Het project De Première kan op één dag met maximaal 90 leerlingen uitgevoerd worden. Meer leerlingen is mogelijk verspreid over twee dagen.

niveau: De Première is vooral geschikt voor leerlingen van 4/5 VWO

prijsindicatie: €30 euro per leerling. De prijs is ook afhankelijk van het aantal docenten van Hoosh. Vooraf wordt een offerte gemaakt.

boekingen: Het project is nu te boeken maar kan vanaf januari 2020 plaatsvinden

Hoosh Educatie is acceptant van de cultuurkaart.

OP MAAT

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen van de school. Samen met de betrokken docenten bedenken we wat de mogelijkheden zijn van de school en maken we ieder project op maat. We durven buiten de paden van de normale lessen te treden maar altijd in overleg en met respect voor de dagelijkse gang van zaken. Als u geïnteresseerd bent in het project De Première maar niet weet hoe u dit moet aanpakken, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.