OH MY GOD! IN DE PRAKTIJK

Vooraf

Voordat Hoosh naar de school toegaat om met de leerlingen aan de slag te gaan, bezoeken de docenten van Hoosh de school om de wensen van de school te bespreken en te kijken hoe de docenten de leerlingen kunnen voorbereiden op het project. Per mail bespreken we het concrete plan en het draaiboek.

Voor de voorbereidingen en uitvoer van het project zijn 4 dagdelen nodig (een dagdeel is 3 klokuren). De docenten van Hoosh Educatie werken 2 dagdelen met de leerlingen aan het festival. Voor de opbouw en generale repetitie is 1 dagdeel nodig en voor de uitvoering ook. Aan de docenten Nederlands vragen wij de teksten die in het project voorkomen vooraf te lezen met de leerlingen.

Praktisch

vakken: Het project sluit aan bij de vakken Nederlands, alle kunstvakken en ckv.

locatie: Hoosh Educatie werkt op de school. Ook het festival vindt daar plaats.

tijden: Het project (de voorbereidingen voor het festival en het festival zelf) beslaat 12 klokuren. Dit verspreiden we over twee dagen.

aantal leerlingen: Het project kan maximaal met 150 leerlingen uitgevoerd worden. Meer leerlingen is mogelijk met een aangepast programma.

prijsindicatie: Tussen € 2000 en € 4000 (afhankelijk van het aantal dagen, aantal docenten van Hoosh en aantal deelnemende leerlingen).

Hoosh Educatie is acceptant van de cultuurkaart.

OP MAAT

De kracht van Hoosh Educatie is dat wij in staat zijn om mee te denken met de wensen van de school. Samen met de betrokken docenten bedenken we wat de mogelijkheden zijn van de school en maken we ieder project op maat. We durven buiten de paden van de normale lessen te treden maar altijd in overleg en met respect voor de dagelijkse gang van zaken. Als u geïnteresseerd bent in het project Oh my God! maar niet weet hoe u dit moet aanpakken, neem dan vrijblijvend contact op met ninet@hoosheducatie.nl.