Uitgangspunt van dit project zijn vijf middeleeuwse teksten: het toneelstuk Mariken van Nieumeghen, de legendeBeatrijs, het ridderverhaal Karel ende Elegast, de fabel Van de vos Reynaerde en het avonturenverhaal Reis van Sint Brandaan. Het project Oh my God! bestaat uit twee onderdelen. lees meer
Voordat Hoosh naar de school toe gaat om met de leerlingen aan de slag te gaan, bezoeken de docenten van Hoosh de school om de wensen te bespreken en te kijken hoe de docenten de leerlingen kunnen voorbereiden op het project. Ook bespreken we het concrete plan en het draaiboek.lees meer
De korte video en de foto’s laten zien wat we doen tijdens de projectdagen rondom middeleeuwse letterkunde.lees meer
Het project Oh my God! hebben we bij een aantal scholen na afloop gevalueerd. De reacties van de leerlingen zijn voor ons waardevol omdat we zo ons project door kunnen ontwikkelen. Hieronder kunt u enkele reacties van de leerlingen lezen.lees meer
In schooljaar 2017-2018 is het nieuwe ckv van start gegaan! Kunst actief meemaken is het doel van het vak. Van leerlingen vraagt het nieuwe ckv betrokkenheid, inzet, kennis en een hoop vaardigheden. Een belangrijke verandering in het nieuwe ckv is de open en onderzoekende houding van de leerling.lees meer
Leerlingen uit klas 4 havo/vwo lezen in de lessen Nederlands middeleeuwse literatuur. Het project ZONDE van Hoosh sluit aan op dit lesonderdeel. In drie lesuren maken de leerlingen in kleine groepjes een theatrale performance van circa 10 minuten aan de hand van een onderzoeksopdracht. lees meer